Ma lenne 210 éves Kossuth Lajos

Kossuth Lajos 1865-ben önkéntes száműzetésbe vonult, 1890. szeptember 20-án Torinóban, Kossuth 88. születésnapján két pesti vállalkozó, Felner Károly és Barna Tivadar készítettek vele egy hangfelvételt, amiben az aradi vértanúk emlékművének felavatására szánt ünnepi beszédét rögzítették. Az országos könyvtár zeneműtára őrzi a két fonográfhengert. A szöveg egy részlete Kossuth Lajos kézírásával:

A világ birája, a történelem fog e kérdésre felelni.
Legyenek a szentemlékű vértanúk megáldottak poraikban, szellemeikben a hon szabadság Istenének legjobb áldásaival az örökké valóságon keresztűl; engem, ki nem borúlhatok le a magyar Golgota porába, engem October 6ka térdeimre borúlva fog hontalanságom remete lakában látni a mint az engem kitagadott Haza felé nyujtva agg karjaimat a hála hő érzelmével áldom a vértanúk szent emlékét hűségükért a Haza iránt, ‘s a magasztos példáért, melyet az utódóknak adtanak; ‘s buzgó imával kérem a magyarok Istenét hogy tegye diadalmassá a velőkig ható szózatot, mely Hungária ajkairol a magyar nemzethez zeng. Úgy legyen. Amen!

A hangfelvételt megosztottam (érdemes együtt követni a kettőt):

A teljes kézzel írt szöveget, illetve a hangtekercsek sorsát, a restaurációs munkát, illetve Kossuthról még sokkal több információt a MEK oldalán találunk, a fentiek is onnan származnak (csak kiszedtem a használhatatlan Flash playerből az MP3-at, kis Photoshop munka stb).